Các loại cảm biến đo mức

Cảm biến đo mức có rất nhiều nguyên lý đo khác nhau tùy theo nhu cầu của hệ thống, người ta dùng đo mức liên tục hoặc chỉ on-off ( mức cao, mức thấp)

Cảm biến đo mức on/off, các nguyên lý phổ biến là điện dung, rung, điện cực,

Cảm biến đo  mức liên tục: siêu âm, radar, điện dụng, điện cực, loại từ, loại chênh áp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *