Tổng quan về cảm biến đo lưu lượng

.Trong các loại cảm biến thì cảm biến đó lưu lượng là đa dạng nhất, tùy theo lưu chất, áp suất, nhiệt độ mà chúng ta có những loại cảm biến lưu lượng khác nhau

Các loại cảm biến lưu lượng phổ biến

  • Cảm biến lưu lượng theo phương pháp chênh áp: Orifice, Venturi..là phương pháp lâu đời, dùng cho nhiều lưu chất khác nhau lỏng, rắn, khí, gas.hơi. Phương pháp yêu cầu phải sizing tính toán kỹ lưỡng.
  • Cảm biến lưu lượng dạng điện từ Magnetic: dùng cho những chất lỏng dẫn điện, ít nhất từ 2 Micro S
  • Cảm biến lưu lượng vortex: dùng được cho nhiều chất khác nhau: lỏng, khí, steam.
  • Cảm biến lưu lượng dạng cánh quay -Paddle wheel, thường dùng cho chất lỏng, không ảnh hưởng bởi độ dẫn điện, nên được dùng cho những hệ thống nước siêu sạch DI, DO…
  • Cảm biến lưu lượng Coriolis là dạng đo khối lượng, dùng cho lỏng, khí, với độ chính xác cao và mắc tiền nên được ứng dụng trong mua bán, và những lưu chất mắc tiền, cần độ chính xác cao.
  • Cảm biến lưu lượng siêu âm: dùng cho lưu chất lỏng, khí. Cảm biến đo lưu lượng siêu âm có thể gắn có định trên tube hoặc có thể tháo rời, Portal. Nên có thể dùng một đồng hồ đo cho nhiêu size khác nhau. Dùng để kiểm tra năng lương trong nhà máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *