NGHĨ ĐẾN CẢM BIẾN - NHỚ ĐẾN CHÚNG TÔI

Danh mục sản phẩm

FANTINI COSMI - ITALY
CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ KẸP ỐNG 7A1-6R306-00A

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ KẸP ỐNG 7A1-6R306-00A

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ KẸP ỐNG 7A2-10306-00A

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ KẸP ỐNG 7A2-10306-00A

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C38B

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C38B

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C38

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C38

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C37B

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C37B

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C37

CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ PHÒNG C37

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC DẦU DẠNG PHAO A96D

CÔNG TẮC BÁO MỨC DẦU DẠNG PHAO A96D

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC DẦU DẠNG PHAO A96C

CÔNG TẮC BÁO MỨC DẦU DẠNG PHAO A96C

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC HÓA CHẤT DẠNG PHAO A95BS1

CÔNG TẮC BÁO MỨC HÓA CHẤT DẠNG PHAO A95BS1

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC HÓA CHẤT DẠNG PHAO A95AS1

CÔNG TẮC BÁO MỨC HÓA CHẤT DẠNG PHAO A95AS1

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC HÓA CHẤT DẠNG PHAO A95A

CÔNG TẮC BÁO MỨC HÓA CHẤT DẠNG PHAO A95A

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC CHẤT LỎNG DẠNG PHAO A94D

CÔNG TẮC BÁO MỨC CHẤT LỎNG DẠNG PHAO A94D

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC BÁO MỨC CHẤT LỎNG DẠNG PHAO A94C

CÔNG TẮC BÁO MỨC CHẤT LỎNG DẠNG PHAO A94C

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF82

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF82

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF91P

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF91P

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF81P

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF81P

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF84

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF84

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF81

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG NƯỚC FF81

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG GIÓ FF71A

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG GẮN ỐNG GIÓ FF71A

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC ÁP SUẤT B12CN (-0.2 đến 8 bar)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT B12CN (-0.2 đến 8 bar)

Có sẵn: 2

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC ÁP SUẤT 2 PHA B71A (1.5 đến 4.5 bar)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT 2 PHA B71A (1.5 đến 4.5 bar)

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC ÁP SUẤT 3 PHA B70A (0.5 đến 7 bar)

CÔNG TẮC ÁP SUẤT 3 PHA B70A (0.5 đến 7 bar)

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

Danh mục
CALEX - UK
EMA - CHINA
MASS - INDIA
PIL - GERMANY
BECK - GERMANY
INELTA - GERMANY
ASTECH - GERMANY
WAYCON - GERMANY
ECOSENSE - GERMANY
MICROSONIC - GERMANY
EVIKON - ESTONIA
HANSFORD - UK
MESAN - TURKEY
PROSENSE - TURKEY
TEKNIM - TURKEY
FANTINI COSMI - ITALY
RHEONICS- SWITZERLAND
HK INSTRUMENTS - FINLAND
E+E ELEKTRONIK - AUSTRIA
Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

Sản phẩm chính hãng

Vận chuyển miễn phí

Vận chuyển miễn phí

Giao hàng toàn quốc

Bảo hành siêu tốc

Bảo hành siêu tốc

Bảo hành 1 đổi 1

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Cập nhật tồn kho 24/7

Copyrights © 2023 Sensors Vietnam. All rights reserved.

FANTINI COSMI

CẢM BIẾN KHÍ GAS

FANTINI COSMI