NGHĨ ĐẾN CẢM BIẾN - NHỚ ĐẾN CHÚNG TÔI

Danh mục sản phẩm

HK INSTRUMENTS - FINLAND
CẢM BIẾN KHÍ CO2 GẮN PHÒNG CDT2000-DC-D

CẢM BIẾN KHÍ CO2 GẮN PHÒNG CDT2000-DC-D

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN KHÍ CO2 GẮN PHÒNG CDT2000-DC

CẢM BIẾN KHÍ CO2 GẮN PHÒNG CDT2000-DC

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK NTC1.8k

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK NTC1.8k

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK NTC20K

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK NTC20K

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK NTC10K

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK NTC10K

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK PT1000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT TEPK PT1000

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NTC20K TEKY6S-NTC20K

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NTC20K TEKY6S-NTC20K

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NTC10K TEKY6S-NTC10K

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NTC10K TEKY6S-NTC10K

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT1000 TEKY6S-PT1000

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT1000 TEKY6S-PT1000

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 TEKY6S-PT100

CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ PT100 TEKY6S-PT100

Có sẵn: Order

Giá: Liên hệ

Danh mục
CALEX - UK
EMA - CHINA
MASS - INDIA
PIL - GERMANY
BECK - GERMANY
INELTA - GERMANY
ASTECH - GERMANY
WAYCON - GERMANY
ECOSENSE - GERMANY
MICROSONIC - GERMANY
EVIKON - ESTONIA
HANSFORD - UK
MESAN - TURKEY
PROSENSE - TURKEY
TEKNIM - TURKEY
FANTINI COSMI - ITALY
RHEONICS- SWITZERLAND
HK INSTRUMENTS - FINLAND
E+E ELEKTRONIK - AUSTRIA
Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng

Sản phẩm chính hãng

Vận chuyển miễn phí

Vận chuyển miễn phí

Giao hàng toàn quốc

Bảo hành siêu tốc

Bảo hành siêu tốc

Bảo hành 1 đổi 1

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Cập nhật tồn kho 24/7

Copyrights © 2023 Sensors Vietnam. All rights reserved.

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN KHÍ GAS

ĐÈN BÁO ĐỘNG